Svarta bäcken blir Svartbäcken


Mellan Tunabackar och centrala Uppsala ligger Svartbäcken.
Jag har läst lite om områdets uppbyggnad och historia. Här nedan några som glimtar ur områdets historia.För den som är intresserad kommer det snart finnas lite länkar och läsetips under - Länkar och läse tips !


I slutet på 1860 - talet börjar man bygga "utan för tullarna" - Staden utvidgas med "Nya Svartbäcken". Snart fanns här hus och verksamheter av alla det slag, industrier, verkstäder mm . Byggandet var plan- och regel löst, avloppen var inte dimissionerade för den befolkningsexplosion som skedde. Följderna blev svåra epidimier och sanitära oangelägenheter. Av 84 rapporterade tyfusfall fanns 52 i Svartbäcken.1880 upprättades en plan för området - byggandet avstannade och avlopp sanerades. Idag finns ca 10 byggnade kvar från denna era, samtliga runt Timmermansgatan.


1869 legaliserdes prostition med förklaringenr att man då skulle kunna hålla koll på de veneriskasjukdomarna. På Repslagargatan fanns 6 bordeller och på Dragabrunnsgatan 59 låg den sk studentbordellen. En gång i veckan "synades" flickorna på bordellen för att förhindra spridande av sjukdomar.


I början på 1900-talet byggdes det sk Pukethornet i hörnet på Gamla Uppsalagatan / Svartbäcksgatan. Detta var bostäder för
"OBEMEDLADE o BARNRIKA FAMILJER".
Phukethornen kryllade av barn då kravet för att få bostad var att familjen bestod av minst 4 barn och två vuxna. Bostaden var 1 r ok på 45 kvm. Gäng från olika områdn var redan på denna tiid ett fenomen. Här fanns det sk "Puketgrabbarna" som satte skräck i folk.


Brev om klagomål på grannar
På Swedenbogsgatan byggdes Sveriges första radhus. De ingick i projektet "egna hembyggen". Ett hem kostade ca 4000 kr viket var jämförbart med 2 årslöner för en arbetare. Statliga lån för köp av dessa hem gavs till den som kunde visa att man var:
- nykter, arbetsam, skötsam samt hade fasttjänst..


Samtliga svartvita foton - om ej annat anges - Uppsalahem AB:s arkiv, Uppsala stadsarkiv samt Byggnadsnämndens arkiv Copyright: Uppsala stadsarkiv. Färgfoton: Zahra Medzeta