Samtliga svartvita foton - om ej annat anges - Uppsalahem AB:s arkiv, Uppsala stadsarkiv samt Byggnadsnämndens arkiv Copyright: Uppsala stadsarkiv.Färgfoton:Zahra Medzeta