En kort presentation av
Gunnar Leche


Gunnar Leches betydelse för Uppsalas stadsbild kan knappast överskattas.
Som i få svenska städer präglades bebyggelsen under mer än tre decennier av stadsarkitektens personliga insatser.

Gunnar Leche, stadsarkitekt i Uppsala 1920–1954.


Hans sista stora insats var de områden som byggdes för det nybildade bostadsbolaget Uppsalahem under slutet av 1940- och början av 50-talet.

Sidan ej klar i väntan på godkännande av text från Lars Lambert från Uppslahems årsrapport 2005
För den som ej kan vänta finns texten i pdf format på Uppsalahemssida


Bläddra ner till sidan 10

Samtliga svartvita foton - om ej annat anges - Uppsalahem AB:s arkiv, Uppsala stadsarkiv samt Byggnadsnämndens arkiv Copyright: Uppsala stadsarkiv.Färgfoton:Zahra Medzeta