Tunabackar eller Tuna backar ...


...är en mindre stadsdel i norra Uppsala, närmast nordväst om Svartbäcken.
Tuna backar avskiljs av Svartbäcksgatan i öster, Fyrisån i väster, Torbjörnsgatan i söder och Bärbyleden i norr.

I egentlig mening omfattar Tuna backar bara ett kvarter, som byggdes runt 1950
inom ramen för det kommunala bostadsbolaget och ritades av stadsarkitekten Gunnar Leche.

Tuna backar är (tillsammans med det samtidigt tillkomna Salabacke) ett inte alltför centralt, men ändå omtyckt bostadsområde i Uppsala.

Text:Wikpedia - den fria encyklopedinByst av Edvin Öhrström. Fotograf samt damerna på bilden okända. Bild från privatperson i Tunabackar.Samtliga svartvita foton - om ej annat anges - Uppsalahem AB:s arkiv, Uppsala stadsarkiv samt Byggnadsnämndens arkiv Copyright: Uppsala stadsarkiv. Färgfoton: Zahra Medzeta